CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 01/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 1/24/2019 12:00:00 AM
Người ký KT.Bộ trưởng Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm