CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13
Ngày ban hành 6/18/2013 12:00:00 AM
Người ký Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm