CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 119/KH-UBND
Ngày ban hành 7/17/2017 12:00:00 AM
Người ký PCT Thường trực Nhữ Văn Tâm
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm