CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 21/CT-TU
Ngày ban hành 7/25/2017 12:00:00 AM
Người ký Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Bùi Xuân Hòa
Trích yếu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm