CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 113 / KH-UBND
Ngày ban hành 6/30/2017 12:00:00 AM
Người ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trịnh Việt Hùng
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm