CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 20/12/2010
Ngày ban hành 12/20/2010 12:00:00 AM
Người ký Thứ trưởng Lê Đình Tiến
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm