CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009
Ngày ban hành 12/11/2009 12:00:00 AM
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm