CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 04/2021/TT-BTP
Ngày ban hành 6/21/2021 12:00:00 AM
Người ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Lê Thành Long
Trích yếu Hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Chi tiết văn bản

Thông tư 04

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm