CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 04/2021/TT-BTP
Ngày ban hành 6/21/2021 12:00:00 AM
Người ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Lê Thành Long
Trích yếu
Chi tiết văn bản

Thông tư 04

Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm