CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 1474/QĐ-UBND
Ngày ban hành 7/11/2011 12:00:00 AM
Người ký PCT Ma Thị Nguyệt
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm