CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 1241/QĐ-UBND
Ngày ban hành 6/18/2012 12:00:00 AM
Người ký Chủ tịch Dương Ngọc Long
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm