CHI TIẾT VĂN BẢN PHÁP QUY
 Số kí hiệu văn bản 22/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 5/26/2011 12:00:00 AM
Người ký Phó Chủ tịch Vũ Hồng Bắc
Trích yếu
Chi tiết văn bản
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Lĩnh vực 0
Tệp đính kèm