Khoa học công nghệ
12/19/2017 4:37:37 PM
Những năm gần đây, không chỉ ở cấp tỉnh mà các địa phương cấp huyện cũng đã chủ động đề xuất triển khai, ứng dụng nhiều đề tài, dự án khoa học - công nghệ (KH-CN) vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đó góp phần quan trọng đưa KH-CN thực sự trở thành động lực phát triển ở địa phương.
12/19/2017 4:37:37 PM
Những năm gần đây, không chỉ ở cấp tỉnh mà các địa phương cấp huyện cũng đã chủ động đề xuất triển khai, ứng dụng nhiều đề tài, dự án khoa học - công nghệ (KH-CN) vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đó góp phần quan trọng đưa KH-CN thực sự trở thành động lực phát triển ở địa phương.
10/31/2017 8:39:17 AM
Từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ ngành KH&CN năm 2017 cho cán bộ các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thường xuyên của Sở KH&CN nhằm góp phần nâng cao năng lực cho công chức thực thi công vụ thuộc lĩnh vực KH&CN.
10/23/2017 10:23:55 AM
Ngày 19-10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc” và nhiệm vụ “Thu thập, lưu giữ, định danh một số loại lan rừng phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen; xây dựng Bảo tàng về các loại lan rừng trên địa bàn tỉnh”. Đây là 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Nguyên, do Sở KH&CN quản lý.
10/16/2017 9:26:14 AM
Ngày 10/10/2017, Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp xét sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2017. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh, chủ trì và các thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên.
8/31/2017 2:31:34 PM
Ngày 29-8, Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên đến năm 2020 (Chương trình hợp tác) đã tổ chức họp để đánh giá hoạt động. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác chủ trì buổi họp.
12345678910...
Label
Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login