Thị trường KH&CN
7/5/2017 3:29:43 PM
Sau gần 2 năm thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, những mục tiêu đạt được vẫn còn xa cả về số lượng và chất lượng.

6/26/2017 3:24:54 PM
Thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận thông qua có người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Thị trường hình thành khi có sự tiếp xúc giữa người mua và người bán để trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ và được xác định bằng quan hệ cung cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ hàng đó. Khoa học và Công nghệ như là một loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, cũng được mua bán, trao đổi lưu thông trên thị trường tương tự như các loại hàng hóa, dịch vụ khác.

7/5/2017 3:26:48 PM
TTO - Dù có nhiều thành tựu, đóng góp của khoa học công nghệ (KHCN) cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM chưa đúng với tiềm năng của nó.

Bản quyền thuộc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhcn@thainguyen.gov.vn; Điện thoại: 0280.3855691; Fax: 0280.3857943
Ghi rõ nguồn 'http://www.dosttn.gov.vn' khi phát hành thông tin từ website này
Register Login